Strona 1 z 1

NWZA i ZWZA w dniu 10 maja 2017 roku

: czw kwie 13, 2017 6:01 pm
autor: Admin
Dzień dobry

Spółka 11 bit studios S.A. chce zaprosić wszystkich akcjonariuszy do uczestnictwa w dwóch walnych zgromadzeniach, które zostały zwołane na 10 maja 2017 roku. Oba posiedzenia odbędą się w Warszawie przy ul. Stalowej 52.

Posiedzenie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia rozpocznie się o godz. 10.30. Akcjonariusze zbiorą się, żeby zatwierdzić redakcyjne poprawki dotyczące Programu Motywacyjnego na lata 2014-2016 przyjętego na ZWZA w czerwcu 2014 roku. Bez wprowadzenie poprawek, wynikających m.in. z tego, że w międzyczasie Spółka przeniosła się na GPW, Program Motywacyjny, którego realizacja zakończyła się 31 grudnia 2016 roku, nie mógłby być wcielony w życie. Podstawowe założenia Programu Motywacyjnego (ilość emitowanych papierów czy cena emisyjna) pozostają bez zmian.

Posiedzenie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia rozpocznie się o godz. 14.00. Akcjonariusze będą mieli za zadanie przyjąć jednostkowe i skonsolidowane sprawozdanie finansowe 11 bit studios S.A. za 2016 rok oraz udzielić absolutorium z wykonywanych obowiązków władzom Spółki. Ponadto, obecni na spotkaniu zajmą się tematem Programu Motywacyjnego na lata 2017-2019.

Pełna treść ogłoszeń o zwołaniu NWZA i ZWZA wraz z projektami uchwał, wzorami pełnomocnictw oraz wszystkimi niezbędnymi formularzami są dostępne na stronie internetowej Spółki w zakładce IR/Spolka.

http://ir.11bitstudios.com/?page_id=66


Zapraszamy.

Re: NWZA i ZWZA w dniu 10 maja 2017 roku

: czw maja 11, 2017 1:32 am
autor: Graf78
Dzień dobry,
niestety nie udało mi się dotrzeć na WZA i korzystając z możliwości chciałbym zadać kilka pytań do Zarządu za pośrednictwem forum:

- Czy Zarząd planuje lub rozważa produkcję tytułu AAA po premierze gry pod roboczą nazwą "Projekt 8"?? Czy Spółka zamierza skoncentrować się na produkcji równoleglej dwóch gier "Premium Indie" na zakładkę wydawanych co dwa lata?

- Co się stało z grą SPACECOM? Z tego co pamiętam tytuł zaczął nieźle się sprzedawać na urzadzenia mobilne w obniżonej cenie 2,99$ (lub 3,99$) potem cena została podniesiona i sprzedaż umarła? Czy Zarząd zamierza promować sprzedaż tego tytuły w promocyjnej cenie np.: 1,99$-2,99$??

- Czy Zarząd nie uważa że podstawowa cena Beat Cop 14,99$ nie była za wysoka? szczególnie w porównaniu do znacznie ciekawszej wielokrotnie nagradzanej i rozbudowanej gry jak jest TWOM w cenie 18,99$?

- Czy jest planowane wydanie Beat Cop na urządzenia mobilne? Jeśli tak czy Zarząd zamierza prowadzić bardziej agresywna politykę cenową przy sprzedaży tego tytułu na ww. urzadzenia? (czerpiąc doświadczenia ze sprzedaży SPACECOM)

Z góry dziękuję za odpowiedź

Re: NWZA i ZWZA w dniu 10 maja 2017 roku

: czw maja 11, 2017 9:20 am
autor: Admin
Dzień dobry

Bardzo żałujemy, że nie udało się Panu dotrzeć na środowe NWZA i ZWZA. Była to dobra okazja do swobodnej dyskusji z Zarządem i uzyskania odpowiedzi na wszystkie nurtujące Pana kwestie.

W tym miejscu chcielibyśmy zaprosić Pana, jak również wszystkich akcjonariuszy, na kolejne NWZA, które zwołaliśmy na 7 czerwca na godz. 12.00 w siedzibie Spółki na ul. Brechta 7. Czerwcowe NWZA zostało zwołane z uwagi na to, że na ZWZA w dniu 10 maja zabrakło kworum, żeby przegłosować uchwałę o podwyższeniu kapitału na potrzeby programmu motywacyjnego na lata 2017-2019. Zgodnie z KSH, do podjęcia na walnym zgromadzeniu uchwały o emisji akcji z wyłączeniem prawa poboru potrzebna jest obecność akcjonariuszy reprezentujących jedną trzecią kapitału. W środę 10 maja frekwencja była niższa :(. Przy "drugim podejściu" do tematu, wspomniane kworum nie jest już wymagane.

Wracając do Pana pytań.
Ad. 1. Strategia Spółka zakłada, że chcemy robić gry coraz większe (a zatem i coraz droższe) i o coraz większym potencjale komercyjnym. "Projekt 8" dopiero wystartował ale zakładamy, że będzie to gra co najmniej tak znacząca (we wszystkich aspektach) jak "Frostpunk". Docelowo (ciężko jest nam jednak mówić w jakiej perspektywie) chcielibyśmy robić gry, które można sprzedawać po cenie równej cenie gier z segmentu AAA. Ich produkcja będzie się odbywała na zakładkę. Dzięki temu każdego roku moglibyśmy wypuszczać na rynek własną grę.

Ad.2. "Spacecom" to prosta i niewielka gra, którą od początku traktowaliśmy w charakterze testu naszych kompetencji wydawniczych. Test wypadł pozytywnie (gra zarobiła na siebie) co skłoniło nas do rozwinięcia działalności wydawniczej, czego efekty zaczniemy zbierać już w 2017 roku. "Spacecom" cały czas znajduje nabywców i zapewnia nam, podobnie jak producentowi, niewielki strumień pieniędzy. To również dobry produkt, który możemy dorzucać do różnych paczek (bundli) przy okazji akcji promocyjnych. Gra jest jednak obecna na rynku już od kilku lat. Jest też mocno niszowa dlatego oczekiwania, że z tego źródła moglibyśmy jeszcze liczyć na jakieś duże przychody, są nieco na wyrost.

Ad.3. i Ad. 4. Cena 14,99 USD/EUR za grę wielkości "Beat Copa" nie wydaje się być zbyt wygórowana. Kwestia, że "Beat Cop" jest za drogi nie jest zresztą podnoszona w uwagach i recenzjach użytkowników. Wyższa cena premierowa daje również sporą przestrzeń do zarządzania ceną (okresowych przecen i obniżek) i aktywnego stymulowania sprzedaży z czego zamierzamy aktywnie korzystać.
Jeśli chodzi o wydanie "Beat Copa" na platformy mobilne to okres kilku tygodni od premiery jest jeszcze zbyt krótki, żeby podejmować wiążące decyzje co do kierunków dalszego rozwoju i eksploatacji marki "Beat Cop" tym bardziej, że jako 11 bit studios jesteśmy tylko wydawcą gry. Scenariusz, o który Pan pyta, będzie z pewnością brany pod uwagę i będzie przedmiotem analiz. Jest jednak zdecydowanie przedwcześnie żeby przesądzać, że "Beat Cop" pojawi się na kolejnych platformach sprzętowych.

Pozdrawiamy.

Re: NWZA i ZWZA w dniu 10 maja 2017 roku

: czw maja 11, 2017 11:45 pm
autor: Graf78
Dziękuję za odpowiedź.

Re: NWZA i ZWZA w dniu 10 maja 2017 roku

: pt maja 12, 2017 1:49 am
autor: Graf78
Po głębszej analizie raportu za IQ2017 nasuwa się pytanie czy nie byłoby zasadne przechowywanie środków pienieżnych w walutach obcych i PLN w takiej samej proporcji w jakich walutach Spółka ponosi koszty działalności? Obecnie ok 75% środków pieniężnych jest w walutach obcych a wiekszośc kosztów (wynagrodzenia premie usługi obce itd) Spółka ponosi w PLN.

Re: NWZA i ZWZA w dniu 10 maja 2017 roku

: pt maja 12, 2017 12:30 pm
autor: Admin
Dzień dobry
11 bit studios jest producentem i wydawcą gier komputerowych. Specyfika tego rynku sprawia, że zdecydowana większość naszych przychodów jest generowana w walutach obcych (sprzedaż gier odbywa się za pośrednictwem zagranicznych platform, w tym Steam) a koszty, prawie w całości (pomijając płatności za delegacje zagraniczne, wyjazdy na targi itp.) ponoszone są w PLN. W związku z tym, że Spółka od szeregu kwartałów wypracowuje dodatnie przepływy pieniężne, nasze zasoby pieniężne, denominowane w walutach obcych (głównie w USD) stale rosną.
Spółka przyjęła strategię, że nie prowadzi aktywnej polityki zabezpieczania się przed wahaniami walutowymi ale wykorzystuje okazje rynkowe (atrakcyjny kurs EUR/PLN i USD/PLN) do konwertowania większych kwot na PLN. Posiadana poduszka finansowa, przy niskich i w pełni kontrolowanych kosztach działalności operacyjnej, sprawia że możemy cierpliwie czekać aż wspomniane kursy osiągną poziomy uznawane za atrakcyjne. Tego typu sytuacje miały miejsce w IV kwartale 2016 roku gdy PLN był słabszy. Wykorzystaliśmy ten okres do sprzedaży sporych pakietów USD po cenie powyżej 4,2 PLN. Dzięki temu na koniec grudnia 2016 roku mieliśmy w kasie ponad 10,5 mln PLN. Na koniec marca 2017 roku stan gotówki (w PLN) wynosił prawie 6,5 mln PLN co przy kwartalnych kosztach operacyjnych rzędu 2,5-3 mln PLN pokazuje, że jeszcze przez długie miesiące nie musimy naruszać/konwertować posiadanych zasobów w USD czy EUR, żeby finansować bieżącą dzialalność i możemy spokojnie czekać na kolejne okazje rynkowe (konsensus rynkowy zakłada, że w czerwcu stopy procentowe w Stanach Zjednoczonych zostaną podniesione i nie będzie to ostatnia podwyżka w tym roku co powinno mieć przełożenie na siłę USD).
W ocenie Zarządu prowadzona przez Spółkę polityka w obszarze zarządzania nadwyżkami gotówkowymi nie naraża jej na żadne, realne ryzyko biznesowe. Inwestorzy doskonale wiedzą, że cokwartalne koszty/przychody finansowe wynikające z konieczności przeszacowania posiadanych zasobów pieniężnych mają tylko i wyłącznie papierowy i czysto prezentacyjny charakter i nie wskazują, że kondycja Spółki uległa nagłej poprawie lub pogorszeniu.
Pozdrawiamy.