ZWZA - 09.06.2020

Zapraszamy do dyskusji z zespołem 11 bit studios na temat prowadzonych przez nas przedsięwzięć biznesowych. Na Forum Inwestorskim mówimy o grach, Games Republic, wydawnictwie 11 bit studios oraz o obecności firmy na GPW.
Admin
Site Admin
Posty: 1523
Rejestracja: pn mar 31, 2014 3:28 pm

śr maja 13, 2020 6:38 pm

Zarząd 11 bit studios S.A. informuje o zwołaniu na dzień 9 czerwca 2020 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbędzie się w Warszawie przy ul. Brzeskiej 2.

Posiedzenie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia rozpocznie się o godz. 11.00. Akcjonariusze będą mieli za zadanie przyjąć sprawozdanie finansowe 11 bit studios S.A. za 2019 rok i udzielić absolutorium Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki. Rozpatrzą też Politykę Wynagrodzeń dla Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki oraz przyjmą nowy regulamin Komitetu Audytu i regulamin Obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Zajmą się również tematem udzielenia przez Spółkę pożyczek dla pracowników i współpracowników oraz Członków Zarządu na wykup akcji z Programu Motywacyjnego na lata 2017-2019.

Jednocześnie Spółka informuje o możliwości wzięcia udziału w ZWZA w sposób zdalny. Wszystkie informacja na ten temat zawiera ogłoszenie o zwołaniu ZWZA.

Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZA wraz z projektami uchwał, wzorem pełnomocnictwa oraz wszystkimi niezbędnymi formularzami jest dostępna na stronie internetowej Spółki w zakładce IR/Spolka.

http://ir.11bitstudios.com/walne-zgromadzenia


Zapraszamy naszych Akcjonariuszy do udziału.
topfacet
Posty: 229
Rejestracja: pn kwie 07, 2014 5:07 pm

czw maja 14, 2020 10:56 am

Brak jest w porządku obrad tematu nowego PM na kolejne lata - proszę o komentarz w tej sprawie.

Poproszę także o info - kiedy planowana jest obiecywana konferencja inwestorska ?
Admin
Site Admin
Posty: 1523
Rejestracja: pn mar 31, 2014 3:28 pm

czw maja 14, 2020 11:56 am

Dzień dobry

Założenia Programu Motywacyjnego na lata 2020-2023/4, które przedstawiliśmy pod koniec kwietnia, od początku traktowaliśmy jedynie jako punkt wyjścia do rozmów z naszymi akcjonariuszami na ten temat. Co do zasady, wszyscy zgadzają się z tym, że w naszej branży, gdzie deweloperzy walczą o najlepszych pracowników, Program Motywacyjny jest bardzo potrzebnym narzędziem do budowy i utrzymania zespołu. W trakcie rozmów zebraliśmy szereg uwag i opinii, które chcemy uwzględnić konstruując ostateczne ramy kolejnego Programu Motywacyjnego. Potrzebujemy jeszcze trochę czasu na dopracowanie szczegółów. Dlatego planujemy, że w stosunkowo niedługim czasie zwołamy kolejne walne zgromadzenie, które zajmie się tematem Programu Motywacyjnego.

Jeśli chodzi o Konferencję Inwestorską to chcemy zdążyć zorganizować ją przed wakacjami. Dokładnej daty jeszcze nie znamy ale, z dużym prawdopodobieństwem można przyjąć, że będzie to druga połowa czerwca.

Pozdrawiamy.
baks
Posty: 285
Rejestracja: sob gru 13, 2014 12:40 am

czw maja 14, 2020 1:22 pm

Krok we właściwą stronę.
Co innego Program Motywacyjny dla pracowników a co innego premia motywacyjna dla Zarządu w przypadku nie wykonania PM.
Zarząd powinien dbać u pozyskanie i utrzymanie jak najlepszych pracowników. Jednak to Zarząd jest odpowiedzialny za wyniki i w przypadku braku wykonania nie powinien otrzymać premii w postaci akcji.
Wynagrodzenie Zarządu w postaci uposażenia i premii za wyniki jest na prawdę bardzo satysfakcjonujące i dodatkowe wynagradzanie za brak wykonania PM jest nieporozumieniem.

W moim przekonaniu Zarząd posiada wszelkie narzędzia (lokal i kapitał zapasowy) aby w razie potrzeby umożliwić spółce pozyskanie tyle siły roboczej aby zapewnić wykonanie PM. Ukończenie własnych produkcji na odpowiednim poziomie jest ogromnym wyzwaniem. Co do tego nie ma wątpliwości. Nie da się tego przyspieszyć w prosty sposób zatrudniając do wcześniejszych 30 pracowników - kolejnych 120. Nie da to 4-5 krotnego przyspieszenia prac. Spora część akcjonariuszy to rozumie.
Nie da się teraz przesądzić czy P9 uda się ukończyć w 2023 (obawiam się, że nie) a P10 w 2024 - także nie mam pewności.
Stąd mnie martwi tak słaby nacisk spółki na wzrost projektów w wydawnictwie.
Spółka powinna nieco rozszerzyć zakres gier trafiających do wydawnictwa tak aby najpóźniej za rok było około 10 pozycji w produkcji - tak aby zapewnić szeroki strumień zysków z tego źródła.
20 mln sugerowane na skup akcji powinno być w całości ulokowane w nowe projekty z wydawnictwa.
Dla spółki nie będzie miało niemal żadnego znaczenia czy wyemituje 100 czy 150 tyś akcji za 5 - lat.
Natomiast bardzo duże znaczenie będzie mieć czy w tym okresie wydacie 5 czy 10 zewnętrznych produkcji.
Dlatego także program powinien obejmować gwarantowany okres co najmniej rocznej sprzedaży każdej z gier P9, P9 i P10 - tak aby zapewnić solidne wyniki po stronie zysków. Moim zdaniem aktualnie przychód nie powinien być uwzględniany w przydziale akcji a jedynie informacyjnie.
Podsumowując okres PM należy wydłużyć odpowiednio do 5- 7 lat aby zagwarantować prawdziwą premierę każdej z gier a nie tylko wirtualną.
Niemal pewne jest wydłużenie okresu produkcji każdej z gier i to należy z góry założyć - korektę terminu o 6-18 miesięcy.
Rozsądne byłoby wydłużenie PM do 2025-2026.
Dałoby to kilka korzyści których nie trzeba chyba wymieniać.

Dlatego należałoby wprowadzić sporo zmian
-długość okresu dla PM
- wysokość założeń dla zysku
- partycypacja inna dla Zarządu a inna dla pracowników.

Ja jestem zwolennikiem progresywnego PM - co znaczy możliwość zwiększenia premii dla Zarządu za znacznie wyższe wykonanie PM niż założony w zamian za przydział za niewykonanie PM. W ten sposób powinno się motywować Zarząd.
topfacet
Posty: 229
Rejestracja: pn kwie 07, 2014 5:07 pm

czw maja 14, 2020 1:39 pm

Panie Darku,

Czy WZA będzie transmitowane on-line - na otwartej platformie, czy tylko dla tych którzy zgłoszą akces w ramach e-wza?

Czy ew. będzie potem jakieś nagranie z tego WZA - jeśli nie będzie stream live.
Admin
Site Admin
Posty: 1523
Rejestracja: pn mar 31, 2014 3:28 pm

czw maja 14, 2020 1:58 pm

Dzień dobry

Transmisja on-line będzie dostępna tylko dla zarejestrowanych akcjonariuszy, którzy będą brali udział w e-WZA.

Zapraszamy do wzięcia udziału w walnym zgromadzeniu bezpośrednio, bądź przez Internet.

Pozdrawiamy
rafwit
Posty: 1
Rejestracja: śr lis 21, 2018 6:07 pm

czw maja 21, 2020 11:16 pm

Witam,
planuję wziąć udział w WZA w sposób zdalny i mam dwa pytania (z góry uprzedzam że to moje pierwsze WZA więc proszę o wyrozumiałość jeżeli moje pytania są zbyt oczywiste):

1) w regulaminie zdalnego WZA § 4 punkt 1 jest zdanie:
"Akcjonariusz uprawniony z akcji na okaziciela Spółki, obowiązany jest do upoważnienia
podmiotu prowadzącego jego rachunek papierów wartościowych do zamieszczenia
dodatkowych danych w wykazie uprawnionych przekazywanym do KDPW,
umożliwiających uwierzytelnienie uprawnionego na platformie informatycznej, za pomocą
której będzie możliwe uczestnictwo w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków
komunikacji elektronicznej."
Punkt ten brzmi dla mnie dość lakonicznie (zwłaszcza "dodatkowe dane"), czy wymaga to z mojej strony dodatkowych działań poza standardową dyspozycją w systemie DM odnośnie udziału w WZA? (jeśli to istotne to rachunek mam w DM BOŚ).

2) zarówno w regulaminie jak i w samym ogłoszeniu jest odniesienie do oświadczenia, którego wzór jest załącznikiem do ogłoszenia, ale nie mogłem nigdzie znaleźć tego załącznika. Przegapiłem je, czy to "chochlik" podczas składania ogłoszenia, czy też zostanie udostępniony w późniejszym terminie?

Z góry dziękuję za odpowiedź
Admin
Site Admin
Posty: 1523
Rejestracja: pn mar 31, 2014 3:28 pm

pt maja 22, 2020 3:40 pm

Dzień dobry

Pełny opis, co trzeba zrobić, żeby móc uczestniczyć w sposób zdalny w czerwcowym Walnym Zgromadzeniu zawiera załącznik do komunikatu ESPI, w którym zwołaliśmy WZA o nazwie "11 bit studios S.A. - ZWZA 2020-09-06 - OGŁOSZENIE ZARZĄDU O ZWOŁANIU ZWZA". Zachęcam do lektury a gdyby jakieś zapisy były dalej niezbyt przejrzyste, zachęcam do zadawania pytań.

Faktycznie, "chochlik" sprawił, że załącznik, którego Pan i inni akcjonariusze szukali, "nie załączył się". Przed chwilą wypuściliśmy komunikat ESPI zawierający stosowne "Oświadczenie o zamiarze uczestniczenia w obradach ZWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej". Mamy nadzieję, że nasi akcjonariusze masowo skorzystają z nowej, również dla nas, możliwości wzięcia udziału w WZA.

Pozdrawiamy
Admin
Site Admin
Posty: 1523
Rejestracja: pn mar 31, 2014 3:28 pm

pt maja 22, 2020 4:27 pm

Dzień dobry

Odpowiadając na pytania, które otrzymujemy, jak uczestniczyć w walnym zgromadzeniu w sposób zdalny chcemy w kilku krokach podpowiedzieć akcjonariuszom, jak to zrobić.

1. Po pierwsze, trzeba w domu maklerskim, w którym mamy rachunek maklerski, zarejestrować akcje na WZA i zażądać wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Termin rejestracji mija 24 maja.

2. Kolejny krok to zgłoszenie Spółce chęci wzięcia zdalnego udziału w WZA. Szczegółowy opis dalszego postępowania zamieszczamy poniżej. Jest to wycinek z "Ogłoszenia o zwołaniu WZA," czyli jednego z załączników do komunikatu ESPI z 13 maja 2020 roku dotyczącego zwołania WZA. "Oświadczenie", o którym mowa w akapitach poniżej, to załącznik do komunikat ESPI z 22 maja 2020 roku.

Do dnia 5 czerwca 2020 roku do godz. 11:00 akcjonariusz powinien przesłać Spółce na adres: biuro@11bitstudios.com:
a) wypełnione i podpisane przez siebie oświadczenie, zeskanowane do formatu PDF, o zamiarze uczestnictwa w ZWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, sporządzone zgodnie z wzorem określonym w Załączniku do niniejszego ogłoszenia („Oświadczenie”);
b) skan dokumentu potwierdzającego tożsamość w zakresie, który umożliwi identyfikację akcjonariusza, ze wskazaniem serii i numeru dowodu osobistego/paszportu, numeru PESEL. W przypadku, gdy akcjonariusz jest osobą prawną lub jednostką organizacyjną niebędącą osobą prawną, przesyła skan odpisu z właściwego rejestru lub skan innego dokumentu potwierdzającego umocowanie osób działających w imieniu podmiotu;
c) alternatywnie do przesłania skanu dokumentu potwierdzającego tożsamość, o którym mowa w lit. b powyżej, akcjonariusz może przesłać oświadczenie, o którym mowa w lit. a powyżej, potwierdzone przez siebie podpisem elektronicznym;
d) dokumenty wskazane w punkcie IV.4 Ogłoszenia w przypadku wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

Spółka, w oparciu o otrzymany z KDPW wykaz akcjonariuszy uprawnionych do udziału w ZWZ dokona weryfikacji uprawnień danego akcjonariusza, który przesłał Spółce Oświadczenie. W celu przeprowadzenia prawidłowej weryfikacji Spółka może kontaktować się z akcjonariuszem lub pełnomocnikiem z wykorzystaniem danych kontaktowych wskazanych w Oświadczeniu.

W przypadku nieusunięcia lub niewyjaśnienia w drodze korespondencji, w wyznaczonym przez Spółkę terminie, ewentualnych niezgodności, Spółka odmówi danemu akcjonariuszowi, którego niezgodności dotyczą, udziału w ZWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej zawiadamiając go o tym fakcie na adres email podany w Oświadczeniu.

Po pozytywnej weryfikacji uprawnień akcjonariusza oraz ewentualnie udzielonych pełnomocnictw, Spółka prześle akcjonariuszowi lub jego pełnomocnikowi nie później niż do dnia 8 czerwca 2020 roku do godz. 11:00 z adresu: biuro@11bitstudios.com na podany przez akcjonariusza w Oświadczeniu adres email szczegółową instrukcję dotyczącą sposobu zarejestrowania się do platformy informatycznej umożliwiającej udział w ZWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej wraz z loginem i hasłem startowym służącym do pierwszego zarejestrowania się do tej platformy, co będzie jednocześnie stanowiło potwierdzenie uprawnienia do udziału w ZWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Login i hasło startowe będą zabezpieczone hasłem. Hasło do pliku będzie wysłane sms na numer telefonu wskazany w Oświadczeniu.

Otrzymane od Spółki hasło startowe akcjonariusza do platformy informatycznej dedykowanej do udziału w ZWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej służy wyłącznie do pierwszego zarejestrowania się do tej platformy. Dla zachowania zasad bezpieczeństwa i poufności w posługiwaniu się platformą akcjonariusz musi zmienić powyższe hasło na swoje własne w sposób opisany w instrukcji przesłanej wraz z loginem i hasłem startowym.

Ryzyko związane z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej w celu uczestniczenia w ZWZ, wypowiadania się oraz głosowania na ZWZ oraz związane z niewłaściwym lub nieautoryzowanym wykorzystaniem loginu lub hasła leży wyłącznie po stronie akcjonariusza i Spółka nie ponosi z tego tytułu żadnej odpowiedzialności.

Korespondencja ze Spółką za pośrednictwem sytemu umożliwiającego udział w ZWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej powinna być prowadzona wyłącznie w języku polskim.

Jednocześnie Spółka informuje, że możliwy będzie odbiór transmisji obrad ZWZ w języku polskim.


Mamy nadzieję, że udało nam się rozwiać przynajmniej część wątpliwości, jak uczestniczyć w sposób zdalny w czerwcowym WZA. Zapraszamy do licznego udziału.

Pozdrawiamy
Admin
Site Admin
Posty: 1523
Rejestracja: pn mar 31, 2014 3:28 pm

pn cze 08, 2020 12:20 pm

Dzień dobry

Serdecznie zapraszamy do oglądania transmisji online ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 11 bit studios S.A., które odbędzie się we wtorek 9 czerwca 2020 roku. Początek, godz. 11.00.

Transmisja będzie dostępna pod linkiem

http://ucstream.pl/11bitstudios/

Jednocześnie informujemy, że możliwość aktywnego uczestnictwa w spotkaniu, tzn. głosowania czy zadawania pytań, mają tylko akcjonariusze, którzy zarejestrowali się na walne zgromadzenie.

Pozdrawiamy
ODPOWIEDZ