Forum inwestorskie 11 bit studios - Zasady ochrony danych osobowych

  1. Dane Osobowe przetwarzane będą wyłącznie na zasadach, w celu oraz w okresie wynikającym z powyższych zgód przez Administratora Danych Osobowych (Administrator przetwarza Dane Osobowe przez okres dłuższy niż wynikający ze zgody wyłącznie w przypadku nałożenia takiego obowiązku przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa),
  2. podstawę prawną przetwarzania stanowi zgoda, zaś przetwarzanie dotyczy wyłącznie wskazanych w zgodzie Danych Osobowych,
  3. odbiorcą danych na postawie zgody jest Administrator Danych Osobowych, zaś ich powierzenie ich przetwarzania na rzecz podmiotu trzeciego nastąpi wyłącznie na podstawie umowy o powierzeniu przetwarzania,
  4. osoba, której dane pozostają przetwarzaniu, posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
  5. podanie Danych Osobowych jest dobrowolne, jednakże cofnięcie zgody lub odmowa jej udzielenia (lub inne ograniczenie w ich wykorzystaniu), może uniemożliwić realizację celów określonych zgodą,
  6. osoba, której dane pozostają przetwarzane, posiada prawo wniesienia skargi do GIODO  (a od 25 maja 2018 roku do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna, iż przetwarzanie Danych Osobowych dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku (z momentem wejścia w życie tych przepisów, zaś obecnie na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych),
  7. Dane Osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (ani profilowane),
  8. Dane Osobowe nie będą przekazywane (transferowane) do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych

Zobacz również: